Animalia ry:n Kotkan alueosaston lausunto

Animalia ry:n Kotkan alueosaston aktiivit pitävät eläinten hyvinvointilakiluonnosta monilta osin riittämättömänä.

Eläinten oikeus kivuttomaan ja kärsimyksettömään lajityypilliseen elämään on kirjattava lakiin itseisarvona.

Vain välttämättömän kivun aiheuttaminen saisi olla sallittua lääkinnällisissä toimissa ja eläimen edun edistämiseksi.

Eläimen subjektiivisen edun vuoksi tehtävät lääkinnälliset toimenpiteet voitaisi sallia kuten muissakin eläimiin kohdistuvissa kirurgisissa toimenpiteissä.

Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta tulee luopua. Niin kauan kun porsaiden kirurginen kastraatio on sallittua se tulee suorittaa eläinlääkärin toimesta ja kastraation yhteydessä on käytettävä rauhoitusta, puudutusta sekä tulehduskipulääkitystä.

Mahdollisuus riittävään liikuntaan ja ulkoiluun on tärkeä hyvinvointia edistävä osa  lajityypillistä elämää.

Emakoiden tiineytyshäkeissä pitämisen siirtymäaikaa täytyy lyhentää. Myös porsitushäkkien käyttö tulisi kieltää laissa kokonaan eikä vain uusien rakentamista.

Uusien parsinavetoiden rakentamisen lisäksi myös vanhat parsinavetat tulee kieltää.

Vaadimme laiduntamista pakolliseksi kaikille lypsylehmille ja kaikille naudoille.

Eläinten kasvattaminen verkkopohjaisissa häkeissä on kiellettävä kokonaan. Eläinlaissa tulisi kieltää eläinten häkkikasvatus kokonaan.

Turkistarhaus tulisi kieltää sillä se ei täytä vaatimuksia eläinten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden huomioinnista ja aiheuttaa eläimille jatkuvaa kärsimystå ja kipua.

Haittaa aiheuttava jalostaminen tulee kieltää välittömästi lain voimaan tultua koskien myös Suomen ulkopuolella jalostettavia broilereita.

Jatkuvan juomaveden saanti täytyy turvata kaikille ihmisten hoidossa oleville eläimille eikä kustannukset saa olla syynä siihen ettei jatkuvaa juomaveden saantia pystytä turvaamaan.

Vaadimme kameravalvontaa teurastamoihin pakolliseksi.

Maakunnat täytyy velvoittaa järjestämään valvontaeläinlääkärin päivystys eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi myös virka-ajan ulkopuolella. Kunnat tulee velvoittaa järjestämään löytöeläinten kuljettaminen löytöpaikasta eläinten talteenottopaikkaan. Kunnat tulee myös velvoittaa huolehtimaan apuatarvitsevien luonnonvaraisten eläinten ensiavusta niiden lopetuksen sijaan.

Sallittujen tuotantoeläinten listalta täytyy poistaa kettu, naali, minkki, supikoira hilleri ja soopeli. Vesipuhvelia ei tule lisätä tuotantoeläinten listalle.

Kalastuslain osalta ei tule sallia poikkeuksia, jossa kalaa tai rapua ei tarvitsisi lopettaa välittömästi saaliiksi ottamisen jälkeen suuren saalismäärän tai olosuhteiden vaikeuden takia.

Ilman näitä parannuksia eläinsuojelulaki on riittämätön ja jäämässä jälkeen muista EU-maista.