Lausunto – parannusvaatimuksia uuteen eläinsuojelulakiin

Hei. Haluan kantaa korteni kekoon ja puhua niiden puolesta, jotka siihen eivät pysty. Kirjoitan nyt tavallisena kansalaisena, jonka silmät ja ajatusmaailma ylettyvät pidemmälle kuin omaan napaan. Ei vaadi tavallisuutta enempää ymmärtää, että jokainen eläin on tunteva, aistiva, välittävä ja leikkivä otus. Tähdennettäköön, että joka ikisellä eläimellä on oikeus elää toteuttaen lajityypillisiä tarpeitaan ja tapojaan, ja elää elämänsä alusta loppuun kivutta ja kärsimyksettä. Olen eläinten puolesta valtavan pettynyt siihen, että erillisiä lausuntoja riittäviin eläinsuojelulain parannuksiin tarvitaan. Lakiehdotuksessa moni asia on jätetty liian vähälle tai olemattomalle huomiolle, ja siihen liittyen kirjoitan tämän lausunnon.

Ensinnäkin, hallituksen esityksestä tekee ongelmallisen se, että miltei jokainen lakiasetus on kierrettävissä, ja vapautukseen tarvittavat syyt on lueteltu valmiina esityksessä. On vastuutonta jättää huomiotta se, että esimerkiksi kalastuksessa valvontaa ei käytännössä ole, joten jokainen voi perustella eläimelle tekemäänsä pahaa ”huonoilla sääolosuhteilla” tai muulla vastaavalla. Sama kierron mahdollisuus toistuu miltei jokaisessa säädöksessä. Lisäksi rangaistukset eläinsuojelulain rikkomisesta ovat olemattomat, ja rikoksesta kiinnijääminen on surullisen epätodennäköistä. Näihin asioihin on ehdoitta tehtävä muutos. Valvontaa on myös parannettava kaikilla osa-alueilla.

Haluan myös nostaa esille asioita, jotka on jätetty huomiotta. Kalakasvattamoiden olot ovat tätä nykyä surkeat, eikä lakiehdotuksessa tarjota tähän liittyen minkäänlaisia parannuksia. Myös kalojen teurastus teollisessa kalastuksessa on oltava armollisempaa – kaloja ei saa jättää kitumaan. Elinolojen riittämätön laatu toistuu myös muualla. Broilerien kasvatusolot ovat täysin tehdasmaiset, mikä kumoaa näiden lintujen mahdollisuuden toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan. Muiden eläinten lomassa myös linnuille on taattava mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan. Kasvatustiheyden on pienennyttävä, virikkeitä on tarjottava ja nopeasti kasvavien rotujen käyttö kiellettävä. Kaikkien eläinten häkkikasvatus tulee lopettaa: niin kanojen, sikojen, nautojen ja turkiseläinten. Viimeisimmästä puheenollen, turkistarhaus tulisi kieltää kokonaan. Turkistehtailu on eittämättä täysin epäinhimillistä toimintaa, ja Suomi on kiellon suhteen myöhässä muista Pohjoismaista.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä on todettava, että kunnollinen puudutus esim. kastraatiossa on oltava poikkeuksetta pakollinen vaatimus. Lisäksi eläinten sosiaalisten suhteiden ja käyttäytymistarpeiden huomioimisen tulee olla mukana kaikessa säätelyssä. Jos eläin on kytketty kiinni tai elää liian ahtaasti, ei sen ole mahdollista käyttäytyä lajilleen tyypillisellä tavalla. Parsinavetat on kiellettävä, ja sosiaalisten eläinlajienyksittäiskasvatus tulee lopettaa.

Toivon, että muutosvaatimukset otetaan tosissaan, ja mielessä pidetään eläinten kokonaisvaltainen aistivuus.