Lausunto eläinten hyvinvointilain luonnoksesta

Ehdotan, että lakiesitys jätetään hyllylle, koska eihän tässä keskitytä eläinten hyvinvointiin vaan tuottajien kukkaroiden suojeluun. Samalla tässä asetetaan uudet tuottajat huonompaan asemaan sallimalla vanhoille tuottajille tuotannon jatkaminen ilman muutoksia. Eli ei paranneta eläinten hyvinvointia millään tavoin.

Turkistarhaus on täysin tarpeeton, koska tuote ei ole kuluttajille millään tavoin tarpeellinen. Useat valmistajat ovat luopuneet turkisten käytöstä tuotteissaan. Useat maat ovat kieltäneet turkistarhauksen. Minkä takia Suomessa ei reagoida asiaan?  Eläimet viettävät koko elämänsä alle neliömetrin kokoisessa häkissä. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta edes yksinkertaisempaan lajiominaiseen käyttäytymisen mahdollisuuteen. Heille ei ole edes mahdollista järjestää jatkuvaa juomavettä. Minkä takia tämä pieni ryhmä on niin tärkeä, ettei turkistarhausta uskalleta kieltää, vaikka eläinten kärsimys on todellista (mm. tarhoille pakotetut eläintenhoitajaharjoittelijat kertovat karua tarinaa). Millä tavoin lakiesityksessä parannetaan näiden eläinten hyvinvointia, vai onko tarkoitus vaan jatkaa niin kuin on aina tehty, eihän se haittaa, jos eläimet kärsivät, tuottajan kukkaro on tärkeämpi. TURKISTARHAUS TULEE KIELTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Euroopan komissio suunnittelee häkkikasvatuksen kieltämistä. Miten uudessa lakiesityksessä valmistaudutaan tähän? Tai miksi ei puututa häkkikasvatukseen millään tavalla? Minkä takia Suomessa pyritään pitämään kaikesta pahasta ja huonosta kiinni kaikin keinoin? Minkä ei voida vapaaehtoisesti luoda eläinsuojelulakia, joka takaa eläimille vähimmäisrajoitukset jotakuinkin siedettävään elämään? HÄKIT KUULUVAT HISTORIAAN. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Jatkuva vedensaanti pysyvissä pitopaikoissa

Eläinsuojelulain (eläinsuojelullinen hyvinvointi) tulee taata kaikille eläimille oikeus jatkuvaan vedensaantiin. Onko lakiesitys ihan oikealla ministeriöllä valmisteltavana, koska ilmeisesti tuottajien kustannukset ovat tärkeämpi suojeltava kuin eläin itse.

KAIKILLA ELÄIMILLÄ ON OLTAVA JATKUVASTI PUHDASTA VETTÄ SAATAVILLA. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Olemassa olevien porsitushäkkien käyttöä voitaisiin jatkaa niiden käyttöiän loppuun saakka.

Porsitushäkissä emakko ei mahdu edes kääntymään. Lajin ominainen käyttäytyminen on mahdotonta. Hän ei voi hoivata poikasiaan.

Miten voidaan tehdä uutta lakiesitystä siten, ettei muuteta yhtään mitään. Joko tehdään eläinsuojelullinen lakiparannus, jolloin lähtökohtaisesti parannetaan eläinten oloja, tai sitten jätetään tekemättä, koska on selvää, että ajetaan vain tuottajien etuja. Kaikki tuottajat on asetettava saman lain alle ja välittömästi. Näitä asioita on varmaan jo vuosikausia mietitty, tuskin tulee yllätyksenä kenellekään. Myös sikalat tulee uudistaa siten, että siat pystyvät elämään lajityypillisellä tavalla. Tähän kuuluvat omat ”vessapaikat” ja mutakylvyt sekä mahdollisuus liikkua vapaasti.

PORSITUSHÄKIT KIELLETÄÄN VUOTEEN 2023 MENNESSÄ. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Säännös mahdollistaisi olemassa olevien parsinavetoiden hyödyntämisen lypsylehmien ja –hiehojen pidossa käyttöikänsä loppuun saakka. Miten voidaan tehdä uusi lakiesitys ilman, että mitään muutetaan? Tällä ei muuteta yhtään mitään, eläinten oloja ei paranneta yhtään. Toki laissa pitää kaikkia tuotantotiloja kohdella samalla tavalla ja kieltää parsinavetat vuodesta 2023 alkaen.

PARSINAVETAT KIELLETÄÄN 2023 LÄHTIEN. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Kuten aiemmassakin lakiehdotuksessa, kytkettynä pidettävien lypsylehmien ja –hiehojen jaloitteluvelvollisuutta pidennettäisiin nykyisestä 60 päivästä 90 päivään. Voimassa olevan asetuksen 17 §:n mukaan aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen jaloitteluvelvoitteesta, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää taikka jos vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä.

Eihän tämä paranna lehmien oloja yhtään mitään. Lain pitää edellyttää, että tuotantotilalla on oltava tarpeeksi käytettävää laidunta tai tuotanto on lopetettava. Ei lakiin saa jättää mitään porsaanreikiä, joka mahdollistaa sen, ettei lehmien hyvinvoinnissa tapahdu mitään muutosta. Jos Suomessa on mahdotonta järjestää lehmille sellaiset olot, että laji pystyy edes vähimmässä määrin elämään lajityypillisellä tavalla, on lehmien pitäminen tuotantoeläimenä kiellettävä ja keskityttävä muihin mahdollisuuksiin lehmänmaidon korvaamiseksi.

LEHMIEN PITÄMINEN TUOTANTOELÄIMENÄ KIELLETÄÄN 2023 MENNESSÄ, KOSKA LAJILLE OMINAISET KÄYTTÄYTYMISMAHDOLLISUUDET EIVÄT OLE SUOMESSA MAHDOLLISIA JÄRJESTÄÄ. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Kastrointi. Lain tulee edellyttää, että kaikki (tuotanto)eläimet kastroidaan kipua aiheuttamatta. Eläinsuojelulaki ei voi sallia, että kustannussyistä voidaan tietyt eläimet kastroida ilman puudutusta. Tämä ei olisi eläinsuojelulaki vaan tuottajien kustannusten alas ajamisen laki. Jos tuotannosta aiheutuu kustannuksia, on kuluttajien ne maksettava tai tuotannosta on luovuttava, jos tuotteesta tulee liian kallis, ettei kuluttaja ole valmis maksamaan.

KAIKKIEN ELÄINTEN KASTROINTI SALLITAAN VAIN PUUDUTUKSESSA TAI NUKUTUKSESSA. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Luonnonvaraisten eläinten auttamiselle on määrättävä vastuullinen ammattiryhmä. Tappaminen on sallittava vain, jos auttaminen ei (ihan oikeasti) ole mahdollista. Suomessa on ikävä kyllä hyvin huonot lait ja suojat eläimille, koska viranomaiset saavat lopettaa jo terveitä eläimiäkin, miksi siis auttaa kärsiviä, tapetaan kaikki. Viranomaisten ja eläinlääkäreiden sekä valvonnan vastuullisten tulisikin saada enemmän koulutusta ja tietoa auttamisesta, ei ampumisesta. Jälkimmäinen suojelee korkeintaan kuntien kukkaroa ja tällähän ei ole mitään tekemistä eläinsuojelun kanssa.

AUTA, ÄLÄ AMMU TAI LOPETA. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Nykyinen eläinsuojelulaki sallii sairaalloiseksi jalostettujen broilereiden kasvattamisen suurella tiheydellä, vaikka tämä tutkitusti aiheuttaa eläimille mittavaa psyykkistä ja fyysistä ahdinkoa. Minkä takia ei lakiehdotuksessa tuoda tilanteeseen muutosta? Minkä takia näiden eläinten suuri kärsimys sallitaan ilman, että siihen puututaan? Niinpä, tuottajien kukkaroiden suojelu.

SUOJELE BROILERIA, ÄLÄ KUKKAROA.

Olin enemmän kuin järkyttynyt, kun kuulin, että Suomessa vielä sallitaan luolakoirien taipumuskokeet, joissa käytetään eläviä kettuja. Kokeissa käytetyt ketut joutuvat viettämään koko elämänsä (jopa yhdeksän vuotta) 0,8 neliömetrin häkissä, joista ketut otetaan säännöllisesti esille koirien haukuttaviksi ja jahdattaviksi. Miten metsästäjillä on niin paljon valtaa, että tällaiset kärsimykset tietylle eläinryhmälle sallitaan? Voidaanko tässä edes puhua eläinsuojelulaista, vai paremmin metsästäjien hyvinvoinnin laista. Miten on mahdollista, että suomalaisessa eläinsuojelulaissa on ihmisten hyvinvointi tärkeämpää kuin eläimen? Miten on mahdollista, että suomalaisessa eläinsuojelulaissa pyritään saavuttamaan ihmisille mahdollisimman suuri hyöty eläinten kustannuksella.

ELÄVIÄ ELÄIMIÄ EI SAA KÄYTTÄÄ METSÄSTYSKOKEISIIN EIKÄ MINKÄÄNLAISIIN HUVITUSTARKOITUKSIIN. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Eläinsuojelulaki sallii vasikoiden yksittäiskasvatuksen, vaikka vasikat tutkimusten mukaan kärsivät voimakkaasti yksinäisyydestä. Minkä takia voidaan vasikoita kohdella kuin ne eivät olisi mitään. Kaikille emoille tulee laissa kirjata tarpeeksi pitkä aika hoivata jälkeläistään. Pakkoerotukset heti tai muutaman päivän jälkeen tulee kieltää laissa, koska tämä aiheuttaa suurta tuskaa ja kärsimystä eläimille. Eläinsuojelulain tarkoituksenahan on huolehtia siitä, ettei eläimille aiheuteta turhaa kärsimystä. Ahaa, se tulee liian kalliiksi, tuottajien edut ovat tärkeämmät.

PAKKOEROTTAMINEN EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SALLITTUA. KAIKILLA EMOILLA ON OIKEUS HOIVATA JÄLKELÄISTÄÄN, VAIKKA SIITÄ AIHEUTUISIKIN TAPPIOTA TUOTTAJALLE. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Ravut voitaisiin lopettaa asettamalla ne riittävään suureen määrään kiehuvaa vettä, jotta ravut kuolevat

mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Jos rapujen kipuaisteista on vielä epäselvyyttä ja esim. Sveitsi on kieltänyt rapujen elävänä keittämisen, miksi Suomen pitää vielä jatkaa toimia, jotka hyvin todennäköisesti aiheuttavat eläimelle suurta kipua ennen kuolemaa. Minkä takia ei voida tehdä lakia, joka suojelee eläintä. Minkä takia on tärkeämpää turvata kokkien keittomahdollisuudet elävillä ravuilla? Minkä takia tehdään lakiuudistus, jolla ei haluta muuttaa mitään oikeasti parempaan, pyöritellään vain asioita tuottajan kukkaroa suojellakseen.

RAPUJEN ELÄVÄNÄ KEITTÄMINEN ON KIELLETTY. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Lopetusvelvollisuus ei koskisi kerralla saatavaa suurta saalismäärää. Siitä voitaisiin poiketa myös esimerkiksi vaikeissa sääolosuhteissa.

Miten eroaa kalan oikeus silloin, kun se kalastetaan yksittäin tai suuremmassa määrässä? Miten tällä on tekemistä eläinsuojelun tai eläinten hyvinvoinnin kanssa? Jälleen kerran tuottajien kukkaron suojelua vai kuinka tämä on selitettävissä.

KALAT ON LOPETETTAVA VÄLITTÖMÄSTI OIKEALLA TAVALLA. MUUTOIN ON NIIDEN PYYNTI KIELLETTY. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Koska kotoisten luonnonvaraisten eläinten ottaminen lemmikiksi on kiellettyä, olisi johdonmukaista kieltää myös luonnonvaraisten eläinten tarhaaminen tuotanto- ja metsästystarkoituksessa. Samoin kaikkien luonnonvaraisten eläinten pyytäminen lemmikiksi olisi tärkeää kieltää lähtömaasta riippumatta. Valitettavasti tällä hetkellä Suomeen tuodaan paljon esimerkiksi akvaariokaloja, jotka on pyydetty suoraan luonnosta.

LUONNONVARAISIA ELÄIMIÄ EI SAA KÄYTTÄÄ TUOTANTO- EIKÄ METSÄSTYSTARKOITUKSEEN. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Eläinten tappokilpailut. miten Suomi on pystynyt pitämään tällaisen julman elintyylin, jossa eläimiä saadaan kohdella järkyttävällä tavalla. Miten voidaan Suomessa saada edes välttävä eläinsuojelulaki? Voiko maaseutuministeriö ajaa eläinten ja tuottajien asiaa. Eikö ole selvä, ettei mitään muutoksia eläinten kohteluun saada, jos ei eläinsuojelua saada esim. sisäministeriön ja poliisin alaiseksi.

ELÄINTEN TAPPOKILPAILUT ON KIELLETTY. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Eläinkauppa, pentutehtailu

Yhtäkkiä pystytäänkin kieltämään ja suojaamaan kissat ja koirat, ilman päätöksiä, että ne, jotka tuovat tänäkin päivänä, saavat jatkaa tuontia elämänsä loppuun saakka. Ilmeisesti, koska kyseessä ei ole maanviljelijät tai metsästäjät.

Löytöeläinten hoidon järjestämiseen liittyvät muutokset

Lakiesityksessä kuuluisi olla ensimmäisenä ja isolla: TERVETTÄ ELÄINTÄ EI SAA LOPETTAA. Jälleen kustannusten alasajo eläinsuojelun nimissä (minkälainen ministeriö voi tehdä tällaisia lakiesityksiä). Miten voidaan keskustella eläinten nopeammasta tappamisluvasta, koska halutaan ajaa kustannukset (jotain 10 euroa/pv) alas. Jos keskustellaan uudistamisesta parempaan suuntaan, niin miksi jätetään eläimet sivuun ja keskitytään vain kustannusten vähentämiseen?

KUNNAN PITÄÄ JÄRJESTÄÄ LÖYTÖELÄINTEN HOITO SIIHEN ASTI, KUNNES LÖYTÄVÄT KODIN. Tämä olisi eläinsuojelulain tekstiä.

Vesipuhvelin lisääminen tuotantoeläinten positiivilistalle

Minkä takia lisätään tuotantoeläinten määrää, kun selvästikään ei pystytä pitämään nykyisiäkään edes vähimmäismäärässä lajinomaisen elinolojen määrittämillä tavoilla. Minkä takia lisätään kaikilla keinoilla lihatuotantoa, vaikka se tuottaa eläimille suurta kärsimystä ja ajetaan tässäkin vain ja ainoastaan tuottajien etuja.

UUSIA TUOTANTOELÄIMIÄ EI SALLITA, KOSKA VANHOISTAKAAN EI PYSTYTÄ PITÄMÄÄN KUNNOLLA HUOLTA. Tämä olisi itsekriittistä eläinsuojelutekstiä.