Lausunto eläinlakiin

Minun ehdotukseni uudeksi eläinlaiksi on lyhyt.

1 § Kaikilla eläimillä on itseisarvo. Ihminenkin on eläin.

2 § Yksikään ihminen ei saa omistaa eläintä.

3 § Ihminen ei saa käyttää eläintä hyväkseen missään muodossa – esim. ruuaksi, vaatteeksi tai viihteeksi. Kiellettyä olisi eläinten käyttö ruuantuotannossa, vaatteeksi ja sirkuksissa. Kiellettyä olisi myös eläinkokeet, turkistarhaus, lemmikkien pito, metsästys, kalastus, eläintarhat, ratsastus ja ravikilpailut.

4 § Ihminen saa tappaa eläimen vain itsepuolustukseksi.

Eläin voi parhaiten luonnossa metsässä. Eläimet osaavat päättää itse paremmin elämästään kuin ihmiset. Ihmisten parissa eläin ei voi hyvin. Ihminen määrää tällöin missä eläin saa liikkua (vai saako ollenkaan) ja milloin saa tuottaa jälkeläisiä (vai saako ollenkaan). Tämä pitää paikkansa myös lemmikkieläinten kohdalla. Eläimen tulee saada liikkua vapaasti suurella alueella mielensä mukaan ja tuottaa ja hoitaa jälkeläisiä niin paljon kuin haluaa. Nämä ovat aivan perustavanlaatuisia asioita/oikeuksia eivätkä ne toteudu kun eläin on ihmisen vastuulla.

Kasvisruokaa pitäisi tukea ja eläinperäisille ruuille pitäisi olla haittavero. Kasvisruoka on parempi kuin eläinperäinen ruoka terveydelle, ympäristölle ja eläimille. Ilmastonmuutos pysäytettäisiin pelkästään sillä kun eläinperäinen ruuantuotanto lopetettaisiin ja vapautuva maa-ala metsitettäisiin. Metsät sitovat hiilidioksidia valtavasti ja toimivat eläinten kotina. Näin estettäisiin myös lajikato.

Jos ei esittämäni 4 pykälän eläinlaki tule voimaan, niin ainakin seuraavat asiat pitäisi toteuttaa.

  1. Kaikki eläinten häkkikasvatus pitäisi kieltää. End the Cage Age –kansalaisaloitteen allekirjoitti 1,4 miljoonaa EU-kansalaista. Euroopan parlamentti tuki aloitetta murskaenemmistöllä – 558 meppiä puolsi, 37 vastusti. Laki esitellään vuonna 2023 ja se tulee voimaan 2027. Laki tarvitsee vielä Euroopan parlamentin ja EU-maiden hyväksynnän ennen voimaantuloaan. Aloite tähtää ruuantuotantoon käytettävien eläinhäkkien kieltoon. Häkkejä käytetään kananmunantuotannossa ja emakkosioilla (tiineytys- ja porsitushäkit). Aloite ei ota kantaa turkiseläimien häkkikasvatukseen, mutta turkistuotantokin pitäisi minun mielestäni lopettaa EU-laajuisesti.
  2. Parsinavetat pitää kieltää. Lehmän tulee päästä liikkumaan vapaasti.
  3. Vasikkaa ei saa erottaa lehmästä ensimmäisinä elinpäivinään. Emo vierottaa vasikan luonnossa 8-10 kuukauden iässä.
  4. Kaikilla naudoilla pitää olla ulkoilumahdollisuus.
  5. Urospuoleisia porsaita ei saa kastroida. Toimenpide tehdään nykyisin, jotta lihaan ei kehittyisi karjunhajua, jota osa kuluttajista pitää epämiellyttävänä.
  6. Emakkosikojen tulee saada tehdä pesä. Niillä tulee olla olkia tai muuta pesäntekomateriaalia.
  7. Urospuoleisia kananpoikia ei saa tapaa ensimmäisenä elinpäivänään kananmunantuotannossa. Kanat elävät jopa yli 10-vuotiaiksi.

Broilereita ei saa jalostaa sairaiksi ja tappaa 5-6 viikon iässä. Broilerintuotanto on lakkautettava.