Lausunto uudesta eläinlaista

  • Broilerien kasvatusolosuhteet ovat elolliselle olennolle sietämättömät. Linnuille tulee taata mahdollisuus lajityypillisten tarpeiden toteuttamiseen lisäämällä elintilaa ja virikkeitä. Nopeasti kasvavien rotujen käyttö on kiellettävä.
  • Kalakasvattamoiden olot ovat myös surkeat, eikä laki ole tuomassa niihin mitään parannuksia. Muutenkin kalat on jätetty huomiotta, vaikka kaloja joukkoteurastetaan ja jätetään kitumaan.
  • Turkistarhaus tulisi kieltää mahdollisimman nopeasti kokonaan. Suomi on häpeällisen jälkijättöinen valtio tässä asiassa.
  • Eläinten häkkikasvatus tulee kokonaan lopettaa. Tämä koskee kanoja, sikoja, nautoja ja turkiseläimiä.
  • Sikojen kasvatusoloihin tulee saada vähintäänkin seuraavat parannukset: Emakoiden porsitus- ja tiineytyshäkit on kiellettävä ja lihasikojen oloja on parannettava mahdollistamalla ulkoilu, liikkumatila ja virikkeet.
  • Eläinten sosiaalistenkin käyttäytymistarpeiden huomioimisen tulee olla mukana kaikessa säätelyssä. Jos eläin on kytketty kiinni tai elää liian ahtaasti, ei sen ole mitenkään mahdollista käyttäytyä lajilleen tyypillisellä tavalla. Esimerkiksi parsinavetat tulee kieltää.

Lakiehdotus sisältää sisäisiä ristiriitoja Lja lain alussa mainitut periaatteet ja tarkoitus vesittyvät lähes täysin, eikä laki toteuta tarkoitustaan lähimainkaan kaikkien eläinten suojelusta. Lajityypillinen käyttäytyminen tulee toteutua kaikessa eläintenpidossa. Liikkumisen rajoittaminen tai liian suuri kasvatustiheys sekä virikkeettömyys tekevät tämän mahdottomaksi lähes kaikissa eläintuotannon muodoissa.

Eläinlain tulee suojella eläimiä ja turvata eläinten oikeuksien toteutumista, eikä edelleen turvata niiden ihmisten taloudellisia oikeuksia joiden elinkeino perustuu eläinten hyväksikäyttöön.