Lausunto eläinten hyvinvointilain luonnoksesta

  • teurastus teollisessa kalastuksessa. Kaloja ei saa jättää kitumaan hengiltä. Tämä koskee aivan valtavaa eläinmäärää, joten asia on tärkeä.
  • Broilerien kasvatusolot ovat tehdasmaiset. Linnuille tulee taata mahdollisuus toteuttaa lajityypillisia tarpeitaan. Kasvatustiheyttä on pienennettävä, linnuille on tarjottava virikkeitä ja nopeasti kasvavien rotujen käyttö kiellettävä.
  • Kalakasvattamoiden olot ovat myös surkeat, eikä laki ole tuomassa parannuksia.
  • Turkistarhaus tulisi kieltää.
  • Eläinten häkkikasvatus tulee lopettaa. Tämä koskee kanoja, sikoja, nautoja ja turkiseläimiä.
  • Sikojen kasvatusoloihin tulee saada parannuksia. Emakoiden porsitus- ja tiineytyshäkit on kiellettävä ja lihasikojen oloja on parannettava.
  • Eläinten sosiaalisten suhteiden ja käyttäytymistarpeiden huomioimisen tulee olla mukana kaikessa säätelyssä. Jos eläin on kytketty kiinni tai elää liian ahtaasti, ei sen ole mahdollista käyttäytyä lajilleen tyypillisellä tavalla. Parsinavetat tulee kieltää. Sosiaalisten eläinlajien yksittäiskasvatus tulee lopettaa.