Lausunto luonnoksesta eläinten hyvinvointilaiksi

Uudessa eläinlaissa on ehdottoman vakavia aukkoja:

  • Kalojen teurastus teollisessa kalastuksessa. Kaloja ei saa jättää kitumaan hengiltä. Tämä koskee aivan valtavaa eläinmäärää, joten asia on tärkeä.
  • Kalakasvattamoiden olot ovat myös surkeat, eikä laki ole tuomassa parannuksia.
  • Broilerien kasvatusolot ovat tehdasmaiset. Linnuille tulee taata mahdollisuus toteuttaa lajityypillisia tarpeitaan. Kasvatustiheyttä on pienennettävä, linnuille on tarjottava virikkeitä ja nopeasti kasvavien rotujen käyttö kiellettävä.
  • Turkistarhaus tulisi kieltää.
  • Eläinten häkkikasvatus tulee lopettaa. Tämä koskee kanoja, sikoja, nautoja ja turkiseläimiä.
  • Sikojen kasvatusoloihin tulee saada parannuksia. Emakoiden porsitus- ja tiineytyshäkit on kiellettävä ja lihasikojen oloja on parannettava.
  • Eläinten sosiaalisten suhteiden ja käyttäytymistarpeiden huomioimisen tulee olla mukana kaikessa säätelyssä. Jos eläin on kytketty kiinni tai elää liian ahtaasti, ei sen ole mahdollista käyttäytyä lajilleen tyypillisellä tavalla. Parsinavetat tulee kieltää. Sosiaalisten eläinlajien yksittäiskasvatus tulee lopettaa.

Eläimet eivät itse pysty ajamaan omia oikeuksiaan, joten meidän ihmisten pitää tehdä se. Katson omaa koiraani ja mietin, että miten toista eläintä voidaan kohdella perheenjäsenenä ja toista kohdella kuin roskaa, jotain tavaraa joka ei ole merkityksellinen. Asiana jonka elämällä ei ole mitään arvoa.

Siat ovat tutkitusti älykkyydeltään 5-vuotiaan lapsen tasolla. Minä en itse ainakaan pitäisi 5-vuotiasta lasta häkissä jossa hän ei pääse edes ympäri, saati sitten kastroisi täysin ilman kivunlievitystä toimen aikana. Se, että sika ei pysty puolustamaan itseään millään tavalla, ei tee siitä millään tavalla oikeutetumpaa.

Eläinten syöminen on ennen ollut paljon moraalisempaa, kun eläimiä ei ole tehtailtu. Eläimen syöminen on aina kuulunut ja tavallaan kuuluu ihmisen ruokavalioon, mutta se millä tavalla tehotuotettuja eläimiä kohdellaan EI ole sama asia kuin eläimen metsästys metsästä tai hyötyeläinten pitäminen lähes perheenjäseninä kuten ennen. Näitä oloja on välttämätöntä parantaa, itse en enää pysty syömään lihaa ja katsomaan itseäni sen jälkeen peilistä. En silloin kun eläimen koko (teurastuksen takia liian lyhyt) elämä on ollut täyttä kidutusta. Joka ikinen sekunti siitä.

Ihan tärkeimpiä asioita, joita tulevassa eläinlaissa tulee mielestäni olla ovat: kaikilla eläimillä pitäisi olla oikeus jatkuvaan puhtaaseen juomaveteen.

Parsinavetat on kiellettävä!

Porsaiden kastroiminen ilman puudutusta on ehdottomasti kiellettävä.

Tuotantoeläinten kasvatus häkissä tulee kieltää, ja uusia eläinlajeja ei saa määrittää tuotantoeläimiksi.

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Toivon, että teette oikeita ratkaisuja.