Lausunto uudesta eläinlaista

Olen tutustunut lakiehdotukseen uudesta eläinlaista ja erittäin pettynyt sen sisältöön. Eläinten olot eivät tule ehdotetuilla toimenpiteillä parantumaan ja on todella sääli, kuinka vanhanaikainen lakialoite on verrattuna siihen, mitä nykyään tiedetään eläimistä, niiden kyvystä ymmärtää ja tuntemasta kärsimyksestä. Sivistysvaltiossa ihmisen tuottamaa tarpeetonta kärsimystä muille lajeille ei tule hyväksyä, vaikka siinä olisi kaupalliset intressit ja taloudellisia etuja. 

Eläimiltä ei tule rajoittaa niiden lajityypillistä käytöstä, sosiaalisia suhteita tai vapaata liikkumista. Tällä hetkellä useiden tuotantoeläinten elinolosuhteet ovat erittäin epäeettiset, kun eläimiä tuotetaan vain taloudellisen optimoinnin näkökulmasta täysin piittaamatta eläinten hyvinvoinnista ja elämän laadusta. 

Valitettavasti Suomi on useassa asiassa häpeäpilkku kartalla, kun tarkastellaan eläinten oloja. Tästä ikävänä esimerkkinä turkistarhaus ja hybridiyksilöiden tuottaminen turkiksen maksimoimiseksi ja eläimen elämänlaadun minimoimikseksi. Turkistarhaus kuuluu ehdottomasti historiaan! 

Siipikarjan, sikojen ja nautojen elinolosuhteita tulee radikaalisti parantaa niin, että eläimillä on tarpeeksi tilaa liikkua, synnyttää, olla sosiaalinen lajitovereidensa kanssa ja muutenkin toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä. Meillä on edelleen käytössä varsin kyseenalaiset parsinavetat, porsitus- ja tiineutyshäkit, jotka tulisi rhdottomasti kieltää, kuten häkkikasvatus kokonaan. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää kalakasvattamoiden huonoon tilaan sekä epäeettiseen tapaan jättää kalat kitumaan niitä tapettaessa. 

Lakiehdotuksessa on useita suuria epäkohtia, joihin tulee saada parannus, jotta saamme eläimille vihdoinkin paremmat elinolosuhteet. Toivon, että näihin seikkoihin perehdytään vielä tarkemmin. Kiitos etukäteen.