Lausunto eläintenhyvinvointilaki luonnoksesta

Esityksessä uudeksi eläintenhyvinvointilaiksi on hyviä asioita mutta paljon puutteita. Kansalaisen olen sitä mieltä, että lakiin tulee sisältyä seuraavat asiat:

– häkkikasvatus kiellettävä, koskee myös turkiseläinten kasvatusta ja sikojen tiineytys- ja porsitushäkkejä

– sikojen tainnutus hiilidioksidilla kiellettävä

– sikojen kirurgiset kastraatiot kiellettävä

– parsinavetat kiellettävä

-haitallinen jalostus kiellettävä, erityisesti broilereiden

-mitään uusia lajeja ei tule hyväksyä lihantuotantoon

-rapujen elävältä keittäminen kiellettävä