Lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Nähdäkseni luonnoksessa ei oteta riittävän hyvin huomioon eläinten hyvinvointia.

Esimerkiksi kohdassa ”Siitoseläimenä pidettäville turkiseläimille jatkuvan vedensaannin vaatimus tulisi voimaan siirtymäajan kuluttua. Siirtymäaikaa lyhennettäisiin aiemmin ehdotetusta yhdeksästä vuodesta seitsemään vuoteen siten, että se tulisi voimaan vuoden 2030 alusta alkaen.” tulee selväksi, ettei eläinten hyvinvointia mietitä; sillä seitsemän vuotta ilman jatkuvaa mahdollisuutta tyydyttää janoaan kuulostaa lähinnä eläinrääkkäykseltä. Puhumattakaan siitä, että nämä eläimet eivät saa missään määrin elää lajityypillistä elämää ja joiden elämä tähtää ainoastaan ihmisten vaatettamiseen maailmassa, jossa tekstiilijätettä on jo liikaa. Lakiin tulisi saada turkistarhauksen täyskielto mahdollisimman lyhyellä siirtymäajalla. Myös kaikki eläinten häkkikasvatus tulee lopettaa, niin turkiseläinten kuin kanojen, sikojen, nautojen ja muiden mahdollisten elintarvikekäyttöön kasvatettavien eläinten.

Lisäksi olen samaa mieltä Oikeutta Eläimille näkemyksistä muista epäkohdista ehdotuksessa:

  • Kalojen teurastus teollisessa kalastuksessa. Kaloja ei saa jättää kitumaan hengiltä. Tämä koskee aivan valtavaa eläinmäärää, joten asia on tärkeä.
  • Broilerien kasvatusolot ovat tehdasmaiset. Linnuille tulee taata mahdollisuus toteuttaa lajityypillisia tarpeitaan. Kasvatustiheyttä on pienennettävä, linnuille on tarjottava virikkeitä ja nopeasti kasvavien rotujen käyttö kiellettävä.
  • Kalakasvattamoiden olot ovat myös surkeat, eikä laki ole tuomassa parannuksia.
  • Sikojen kasvatusoloihin tulee saada parannuksia. Emakoiden porsitus- ja tiineytyshäkit on kiellettävä ja lihasikojen oloja on parannettava.
  • Eläinten sosiaalisten suhteiden ja käyttäytymistarpeiden huomioimisen tulee olla mukana kaikessa säätelyssä. Jos eläin on kytketty kiinni tai elää liian ahtaasti, ei sen ole mahdollista käyttäytyä lajilleen tyypillisellä tavalla. Parsinavetat tulee kieltää. Sosiaalisten eläinlajien yksittäiskasvatus tulee lopettaa.

Nähdäkseni uusi lakiehdotus pitää eläimiä lähinnä ihmisten raaka-aineina, eikä tuntevina olentoina. Kuinka muuten perustellaan esimerkiksi liikkumisen rajoittaminen tai sosiaalisen eläimen kasvattaminen yksin?