Lausunto eläinten hyvinvointilain luonnoksesta

Haluaisin antaa lausunnon uutta eläinlakia vastaan:

Uudessa eläinlaissa ei rikota ainoastaan lukuisten eläinten oikeuksia, mutta se on myös ristiriidassa Suomen ilmasto tavoitteiden kanssa. Jo pitkän aikaa Suomessa ollaan keskusteltu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja ympäristön suojelemisesta, mutta lähes mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Yksi merkittävimmistä päästöjen aiheuttajista on juuri lihantuotanto. Sen vaikutukset ovat todella laajat ja niistä kärsivät niin luonnon monimuotoisuus, vesistöt kuin ilmastokin. Muutoksen tulisi tapahtua nyt, sillä kohta on jo liian myöhäistä. Tämän päivän päättäjien lyhytkatseisuus kostautuu lapsillemme ja lasten lapsillemme, jotka joutuvat kärsimään kohtuuttomasti meidän virheistämme. Uusi eläinlaki myös antaa maatalousyrityksille luvan käyttää eläimiä haluamallaan tavalla, sen sijaan että suojelesi niitä. Onko ihminen niin paljon parempi kuin muut eläimet, että sillä on oikeus pitää niitä häkissä, kiduttaa ja lopuksi vielä murhata? On häpeällistä puhua eläinlaista jos sen ainoa tarkoitus on palvella ihmisten haluja. Jos eläimiltä voitaisiin kysyä, ne tuskin haluaisivat elää tehdasmaisissa olosuhteissa ja kuolla ennenaikaisesti. Kysymys siis kuuluu, ketä eläinlaki palvelee? Selvää on, että ei eläimiä ja ilmastoa ainakaan.